foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły

22 stycznia 2016 r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Karczewie na małej sali gimnastycznej odbyła się pierwsza edycja konkursu wokalnego o tematyce folklorystycznej pod wdzięczną nazwą "Raz na ludowo". W konkursie wzięło udział dziewięć zespołów i trzech solistów. Wykonawcy zaprezentowali wysoki poziom wokalny i taneczno-choreograficzny. Komisja konkursowa miała „nie lada orzech do zgryzienia”, żeby wyłonić najlepszych piosenkarzy. Zgodnie z regulaminem nagrody przyznano na poziomie klas pierwszych, drugich , trzecich i czwartych.

Po długich obradach, jury w składzie: K. Kadlec, E. Olszanko, H. Dobek i E. Dąbrowska przyznało następujące nagrody: Na poziomie klas pierwszych przyznano trzy równorzędne miejsca - kl. Ic, Id i If. Wśród klas drugich I miejsce zdobyła kl. II f. I miejsce w klasach trzecich zdobyła kl. III c, a wyróżnienie otrzymała kl. III b. Na poziomie klas czwartych zwycięzcami zostali uczniowie kl. IV b, a wyróżnienie otrzymał uczeń z kl. IV c Przemysław Grzybowski.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali z rąk przewodniczącego jury pamiątkowe dyplomy, natomiast po ogłoszeniu wyników laureaci zostali obdarowani słodkościami.

Chcemy popularyzować wśród uczniów nie tylko muzykę rozrywkową, ale także ludową - przecież to są „korzenie” kultury naszego narodu. Mamy nadzieję, że występy naszych uczniów podobały się wszystkim i będzie to zachętą do występów w przyszłym roku.

Chcielibyśmy podkreślić, że wśród naszych uczniów są nie tylko talenty wokalne, taneczne ale i plastyczne, estradowe, a także techniczne. Tą drogą składamy również podziękowania uczennicom klasy 5a i 5c za wykonanie pięknej dekoracji. Dodatkowe podziękowania należą się uczennicom z klasy 5a za profesjonalne poprowadzenie całego konkursu, a chłopcom z tej samej klasy za obsługę sprzętu nagłaśniającego.

E. Olszanko,
H. Dobek,
E. Dąbrowska,
K. Kadlec

A4 Infociacho

Copyright © 2018 Szkoła Podstawowa nr 2 w Karczewie Rights Reserved.