foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły

Dyrektorzy

dyrektor Katarzyna Radzik
wicedyrektor Barbara Gajownik

 

Kadra Pedagogiczna

edukacja zintegrowana

Grażyna Bąbel
Hanna Dobek
Agnieszka Hyjek
Marzena Kondej
Małgorzata Niedziułka
Katarzyna Pawłowska
Danuta Skoczek
Agnieszka Zakrzewska

język polski

Magdalena Godlewska

Anna Kawka

Renata Kostrzyńska
Magdalena Krysik

język angielski

Aleksandra Krawczyk-Majchrzyk
Ewa Piotrowicz-Fiksa
Aleksiej Riabczyński

edukacja językowa
Joanna Łapot
Ewa Piotrowicz-Fiksa
Aleksandra Krawczyk-Majchrzyk
język niemiecki
Dorota Balińska-Walkiewicz
historia

Piotr Gajgier

Magdalena Krysik
Katarzyna Radzik

matematyka
Monika Bieniek
Barbara Gajownik
Katarzyna Kasprzak
Barbara Piestrzeniewicz
Elżbieta Wachnik-Kulpa
przyroda
Urszula Majchrzak
Elżbieta Żakowska
biologia
Elżbieta Żakowska
geografia
Urszula Majchrzak
fizyka
Katarzyna Kasprzak
chemia

Dariusz Gajownik

Elżbieta Wachnik-Kulpa

muzyka
Irina Milewicz-Błachnio
informatyka
Dariusz Gajownik
Anita Ziemka
edukacja informatyczna
Anita Ziemka
Marzena Kondej
wf
Hubert Bieniewicz
Marek Makulski
Elżbieta Olszanko
Beata Tereszczyńska
technika
Emilia Leśniewska
plastyka
Iwona Rębkowska

wychowanie do życia 

w rodzinie 

Joanna Kraszewska-Gołębiowska
Urszula Majchrzak
Elżbieta Żakowska
doradztwo zawodowe
Emilia Leśniewska
wos
Piotr Gajgier
religia

Ewa Dąbrowska
Monika Kryniewicz
ks. Michał Sztreja

edukacja dla bezpieczeństwa
Hubert Bieniewicz
kreatywność

Dorota Balińska-Walkiewicz

Monika Bieniek

Magdalena Godlewska

Katarzyna Kasprzak

Marzena Kondej

Renata Kostrzyńska

Danuta Skoczek

Małgorzata Niedziułka

Barbara Piestrzeniewicz

Ewa Piotrowicz-Fiksa

Aleksiej Riabczyński

świetlica

Grażyna Bąbel
Hanna Dobek
Emila Leśniewska

Beata Ładno
Joanna Łapot

Małgorzata Niedziułka

Iwona Rębkowska

Beata Tereszczyńska

Agnieszka Zakrzewska

biblioteka
Małgorzata Ceregra
Beata Wawrzynowska
specjaliści

Jolanta Budkowska - logopeda
Grażyna Dźwigała - pedagog
Radosław Guz - psycholog
Agnieszka Hyjek - reedukator

Anna Jabłecka - zajęcia rewalidacyjne

Marzena Kondej - reedukator
Katarzyna Pawłowska - reedukator

nauczyciel wspomagający

Dagmara Bojarska

Anna Jabłecka

A4 Infociacho

Copyright © 2021 Szkoła Podstawowa nr 2 w Karczewie Rights Reserved.