foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły

 

Świetlica szkolna otwarta jest od poniedziałku do piątku w godz. 700 – 1700.

 

Wychowawcy świetlicy:

Grażyna Bąbel
Małgorzata Ceregra
Hanna Dobek
Grażyna Dźwigała
Agnieszka Hyjek
Konrad Kadlec
Beata Ładno
Joanna Łapot
Małgorzata Niedziułka
Elżbieta Olszanko
Beata Tereszczyńska

Agnieszka Zakrzewska

 

W świetlicy szkolnej organizowane są zajęcia z zakresu:
rozwoju mowy i myślenia, zajęcia plastyczne, zajęcia techniczne, zajęcia muzyczne, gry i zabawy ruchowe.

Podczas pobytu w świetlicy dzieci mają możliwość odrabiania prac domowych, dowolnych zabaw w kącikach zainteresowań oraz korzystania z gier planszowych.

 

Dobrowolną opłatę świetlicową prosimy wpłacać na konto Rady Rodziców: 75 8023 0009 2001 0007 1130 0001

 

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej

Oświadczenie do odbioru dziecka ze świetlicy

Oświadczenie - samodzielny powrót dziecka ze świetlicy

A4 Infociacho

Copyright © 2018 Szkoła Podstawowa nr 2 w Karczewie Rights Reserved.