foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły

Świetlica szkolna otwarta jest od poniedziałku do piątku w godz. 700 – 1700.

Wychowawcy świetlicy w roku szkolnym 2020/21:

Grażyna Bąbel
Hanna Dobek
Emila Leśniewska

Beata Ładno
Joanna Łapot

Małgorzata Niedziułka

Iwona Rębkowska

Beata Tereszczyńska

Agnieszka Zakrzewska

 

W świetlicy szkolnej organizowane są zajęcia z zakresu:
rozwoju mowy i myślenia,
zajęcia plastyczne, zajęcia techniczne, zajęcia muzyczne, gry i zabawy ruchowe.

Podczas pobytu w świetlicy dzieci mają możliwość odrabiania prac domowych, dowolnych zabaw w kącikach zainteresowań oraz korzystania z gier planszowych.

Dobrowolną opłatę świetlicową prosimy wpłacać na konto Rady Rodziców: 75 8023 0009 2001 0007 1130 0001

 

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej

Oświadczenie do odbioru dziecka ze świetlicy

Oświadczenie - samodzielny powrót dziecka ze świetlicy

A4 Infociacho

Copyright © 2021 Szkoła Podstawowa nr 2 w Karczewie Rights Reserved.