foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły

13 pa?dziernika w naszej szkole odby?a si? bardzo wa?na uroczysto?? – Dzie? Nauczyciela.

Po przywitaniu wszystkich go?ci uczniowie klasy 6e i 3a zaprezentowali swój program artystyczny. Nauczyciele byli  zachwyceni popisami uczniów.

Nast?pnie odby? si? konkurs, w którym wzi??y udzia? dwie panie dyrektor ze swymi „grupami wsparcia” sk?adaj?cymi si? z 2 nauczycieli i 1 ucznia. Pytania konkursowe by?y oczywi?cie tendencyjne, ale odpowiedzi wszystkich rozbawi?y.

Uroczysto?ci towarzyszy? te? nietypowy i nieco prze?miewczy pokaz mody dla nauczycieli w wykonaniu klasy 6e. Na wszystkich wywar? on ogromne wra?enie.

W tym dniu nie zabrak?o oczywi?cie kwiatów, którymi obdarowano nauczycieli i pracowników szko?y, a na twarzach nauczycieli w miejscu codziennego zatroskania pojawi? si? promienny u?miech.

A4 Infociacho

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa nr 2 w Karczewie Rights Reserved.