foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły

Dożywianie dzieci prowadzi świetlica szkolna.

Koszt posiłków od 1 września 2020 r.:
I danie: 2 zł
II danie: 4 zł
I i II danie: 6 zł

Od 1 września 2020 r. obiady (pierwsze i drugie danie) wydawane są codziennie w godzinach:

klasy I-III (pierwsza zmiana) - 11:30 - 11:45

klasy I-III (druga zmiana) - 13:35 - 13:50

klasy IV - 11:30 - 11:45

klasy V, VI, VII - 12:30 - 12:50

klasy VIII - 13:35 - 13:50

Karty obiadowe wydawane są uczniom w stołówce na początku każdego miesiąca. Na odwrocie karty podana jest kwota, jaką należy uiścić za poprzedni miesiąc.
Bardzo prosimy rodziców o wpłacanie dokładnie takiej kwoty (ani mniejszej, ani większej), jaka figuruje na odwrocie karty obiadowej. W przypadku wątpliwości, dodatkowych informacji udziela pani intendentka pod numerem telefonu 22 780 60 97 wew. 18.

Opłaty za obiady należy uiszczać w terminie od 5 do 10 dnia każdego następnego miesiąca na rachunek: 
Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Otwocka 13, 05-480 Karczew 
numer konta: 33 8023 0009 2001 0008 1399 0001
W tytule przelewu prosimy wpisać: nazwisko i imię dziecka, klasę oraz miesiąc, na jaki została wniesiona opłata.

W wyjątkowych losowych sytuacjach, tylko po uzyskaniu zgody Dyrektora szkoły, termin płatności może zostać przesunięty najpóźniej do 15 dnia danego miesiąca.
W przypadku dwukrotnych nieterminowych wpłat za obiady (bez akceptacji Dyrektora), uczeń zostaje wykreślony z listy osób korzystających z obiadów.

W razie choroby, wycieczki lub innej przyczyny nieobecności dziecka na obiedzie, uczeń lub jego rodzic zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu pani intendentce (tel. 22 780 60 97 wew. 18) co najmniej poprzedniego dnia lub do godziny 9:00 w danym dniu. W przypadku nie dopełnienia tego obowiązku pieniądze za nie zjedzone obiady nie będą zwracane.

A4 Infociacho

Copyright © 2021 Szkoła Podstawowa nr 2 w Karczewie Rights Reserved.