foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły

W sobot? 21 pa?dziernika mia?a miejsce pierwsza w tym roku dyskoteka zorganizowana przez nowo wybrany Samorz?d Uczniowski. Przedstawiciele samorz?du zadbali o mi?? atmosfer?. O opraw? muzyczn? zatroszczyli si?, jak zwykle, uczniowie klas starszych, natomiast o bezpiecze?stwo – nauczyciele, pod których czujnym okiem zabawa przebiega?a bez zak?óce?. Natomiast dziewcz?ta ze szkolnego sklepiku swój czas na zabaw? po?wi?ci?y na mi?? obs?ug? licznych (g?ównie spragnionych) klientów.

Po sko?czeniu zabawy uczniowie opu?cili szko?? i wrócili bezpiecznie do domów. ?a?owali, ?e czas dyskoteki tak szybko min??, jednocze?nie mile wspominali te cztery godziny, innego ni? zwykle, pobytu w szkole.

A4 Infociacho

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa nr 2 w Karczewie Rights Reserved.