foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły

W naszej szkole na przełomie lutego i marca 2018r został przeprowadzony konkurs czytelniczy pt. „ Co to za postać” dla klas I – VII, który wraz z biblioteką. zorganizowały panie E. Leśniewska i I. Rębkowska.

Celem konkursu było propagowanie aktywności czytelniczej, rozwijanie zainteresowań czytelniczych oraz wyrobienie nawyku stałego kontaktu z książką.

Dzięki konkursowi można było sprawdzić znajomość lektur oraz zwrócić uwagę uczniów na fakt, że dobra lektura może być alternatywą dla spędzania czasu przed komputerem.

Przy okazji uczestnicy konkursu mieli okazję rozwinąć umiejętność korzystania z biblioteki szkolnej oraz miejskiej.

Uczniowie poczynając od najmłodszych wykazali się bardzo dobrą znajomością treści utworów. Za udzielanie prawidłowych odpowiedzi uczniowie otrzymywali słodkie nagrody.

Z pewnością postawione przez organizatorów cele zostały osiągnięte, a dzieci miały satysfakcję z osiągniętych wyników.

A4 Infociacho

Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa nr 2 w Karczewie Rights Reserved.