foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły

Listopad kojarzony jest z rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, bowiem 11 listopada 1918 r. - 101 lat temu wyzwoliliśmy się spod władzy zaborców. Dlatego poloniści z naszej szkoły zorganizowali akcję czytania utworów patriotycznych. Rywalizacja przypadała na 21.11.2019r. - klasy czwarte i piąte oraz 28.11.19r.- klasy szóste i siódme.
Zadaniem uczniów było wylosowanie utworu związanego z odzyskaniem niepodległości przez Polskę, krótkie przygotowanie się i wzorowe odczytanie, zwracając uwagę na płynność, poprawność, wyrazistość, dykcję.
W akcji wzięło udział 20 uczniów z klas 4-5 oraz 25 z klas 6-7. Dzieci z klas młodszych mierzyły się z fragmentami ,, Roty’’ M. Konopnickiej, ,,Marcina Kozery’’ M. Dąbrowskiej oraz ,,W pustyni i w puszczy ‘’ H. Sienkiewicza czy ,,W pamiętniku Zofii Bobrówny’’ J. Słowackiego. Młodzież czytała ,, Pana Tadeusza’’
A. Mickiewicza, ,, Hymn’’ J. Słowackiego, ,,Pieśń o żołnierzach z Westerplatte’’
K. I.Gałczyńskiego czy ,, Elegię o chłopcu polskim’’ K.K. Baczyńskiego oraz ,,Redutę Ordona’’ A. Mickiewicza.
Uczniowie bardzo odpowiedzialnie i dojrzale podeszli do akcji i w sposób niezwykle wzruszający i emocjonujący przekonywali do czytania jakże ważnych dla każdego Polaka dzieł literatury pięknej.
Wśród uczestników zostali wybrani najlepsi w akcji ,,Czytamy dla Niepodległej’’.
Oto wyróżnieni: z kl.4- Abigail Rzeszotek, z kl.5- Daria Olszak, z kl.6- Amelia Gładysz oraz z k. 7- Jakub Kasprzak.
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w upamiętnieniu 101. rocznicy odzyskania niepodległości naszej ojczyzny. Gratulujemy najlepszym w czytaniu utworów patriotycznych i zachęcamy , aby na co dzień nie zabrakło lektury pięknych tekstów literatury polskiej i światowej.

A4 Infociacho

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa nr 2 w Karczewie Rights Reserved.