foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły

UWAGA RODZICE PRZYSZŁOROCZNYCH PIERWSZOKLASISTÓW!

W zakładce Rekrutacja publikujemy listę kandydatów przyjętych do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021 (zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19).

Jednocześnie informujemy, że ze względu na sytuację panującą w kraju, nie odbędzie się zebranie planowane na 03.06.2020 r. W związku z tym ważne dla Państwa informacje opublikujemy w drugiej połowie maja. Proszę śledzić naszą stronę internetową!

A4 Infociacho

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa nr 2 w Karczewie Rights Reserved.