foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły

Uwaga Uczniowie i Rodzice!

Rok szkolny 2020/21 rozpoczyna się 1 września 2020 r. Ze względu na jego wyjątkowy charakter spowodowany trwającą pandemią COVID-19, nie będzie uroczystego otwarcia. Poszczególne klasy rozpoczną go o różnych godzinach z wychowawcami w wyznaczonych salach.

Na terenie szkoły będą obowiązywały różnego rodzaju zasady i obostrzenia, których bezwzględnie należy przestrzegać. O tych zasadach zawartych w szkolnych Procedurach poinformują uczniów i rodziców wychowawcy.

W dniu rozpoczęcia roku szkolnego uczniowie poruszają się po szkole w maseczkach (zdejmują je dopiero siadając w ławce w sali), przy wejściu obowiązkowo dezynfekują dłonie, zachowują między sobą bezpieczny dystans.

Rodziców prosimy o niewchodzenie do szkoły, z wyjątkiem rodziców uczniów klas pierwszych (wyłącznie jeden rodzic z dzieckiem). Rodziców obowiązują te same zasady, które obowiązują uczniów.

Plan lekcji uczniowie otrzymają od wychowawców dopiero 1 września.

Uczniowie klas pierwszych spotkają się o godz. 9.30 z dyrektorem i wychowawcami w Miejskiej Hali Sportowej, następnie ok. godz. 10.00, przejdą do przydzielonych sal lekcyjnych.

 

Szczegółowy harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2020/21:

godz. 9.00

kl. 2a – p. Grażyna Bąbel – s. 21

kl. 2b – p. Agnieszka Hyjek – s. 22

kl. 3a – p. Hanna Dobek – s. 27

kl. 3b – p. Katarzyna Pawłowska – s. 20

kl. 3c – p. Agnieszka Zakrzewska – s. 6

 

godz. 9.30

kl. 4a – p. Piotr Gajgier – s. 28

kl. 4b – p. Hubert Bieniewicz – s. 25

kl. 4c – p. Magdalena Krysik – s. 10

kl. 4d – p. Beata Tereszczyńska – s. 29

kl. 5a – p. Aleksandra Krawczyk-Majchrzyk – s. 30

 

godz. 10.00

kl. 1a – p. Marzena Kondej – s. 22

kl. 1b – p. Danuta Skoczek – s. 23

kl. 1c – p. Małgorzata Niedziułka – s. 21

kl. 6a – p. Emilia Leśniewska – s. 2

kl. 6b – p. Urszula Majchrzak – s. 27

kl. 6c – p. Dariusz Gajownik – s. 9

kl. 6d – p. Iwona Rębkowska – s. 1

kl. 6e – p. Anita Ziemka – s. 7

 

godz. 10.30

kl. 7a – p. Anna Kawka – s. 26

kl. 7b – p. Barbara Gajownik – s. 6

kl. 7c – p. Ewa Piotrowicz-Fiksa – s. 28

kl. 7d – p. Magdalena Godlewska – s. 8

kl. 7e – p. Marek Makulski – s. 29

 

godz. 11.00

kl. 8a – p. Elżbieta Żakowska – s. 5

kl. 8b – p. Renata Kostrzyńska – s. 24

kl. 8c – p. Monika Bieniek – s. 4

kl. 8d – p. Iwona Rębkowska – s. 1

 

Po rozpoczęciu roku szkolnego z wychowawcą, uczniowie, przy zachowaniu reżimu, sprawnie opuszczają budynek szkoły, nie gromadząc się na jej terenie.

A4 Infociacho

Copyright © 2021 Szkoła Podstawowa nr 2 w Karczewie Rights Reserved.