foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły

Szanowni Rodzice przyszłorocznych pierwszoklasistów!

 

1 marca 2021 r. rozpocznie się rekrutacja do klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie.

W terminie 1-12.03.2021 r.:

  • rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły* składają Zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie do Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie;
  • rodzice dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły* składają:
  1. Wniosek o przyjęcie dziecka zamieszkałego poza obwodem do Szkoły Podstawowej nr 2,
  2. Oświadczenia stanowiące załączniki nr 1, 2 i 3 do Uchwały Rady Miejskiej nr LI/461/2018 z dnia 13 lutego 2018 r., potwierdzające spełnianie kryteriów.

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostanie wywieszona na drzwiach wejściowych do szkoły 22.03.2021 r.

Od tego dnia do 26.03.2021 r.rodzice dzieci zakwalifikowanych, którzy ostatecznie wybrali naszą szkołę, składają Potwierdzenie woli przyjęcia.

Listę dzieci przyjętych i nieprzyjętych podamy 31.03.2021 r.

Formularze można pobrać ze strony internetowej www.sp2karczew.edu.pl z zakładki Rekrutacja oraz ze szkoły (w wejściu, przy urnie). Wypełnione druki prosimy wrzucać do urny ustawionej przy wejściu do szkoły.

 

Prosimy o zapoznanie się z Zasadami przyjęć do klasy pierwszej, dostępnymi na stronie internetowej www.sp2karczew.edu.pl.

 

Z uwagi na aktualnie panującą sytuację epidemiczną, nie przewidujemy spotkania informacyjnego, które zawsze odbywało się w czerwcu. Dlatego też najważniejsze zagadnienia, które będą Państwa interesować, związane z organizacją naszej szkoły opublikujemy na naszej stronie internetowej w pierwszej połowie czerwca. Prosimy śledzić naszą stronę internetową.

 

 

*obwody szkolne określa Uchwała XXVI/173/2020 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 maja 2020 r.

A4 Infociacho

Copyright © 2021 Szkoła Podstawowa nr 2 w Karczewie Rights Reserved.