foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły

Pozostałe

 

Projekt pt. „Z pasją do nauki w Szkole Podstawowej nr 2 w Karczewie” realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Gminą Karczew i firmą Mały Inżynier w okresie VIII 2019 – VI 2020. Wartość projektu: 413 822,50 zł , w tym wkład własny: 20 700 zł. Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach. Zostanie on osiągnięty poprzez:

 1. rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy u 160 uczniów (80K) poprzez objęcie uczniów wysokiej jakości dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi w okresie szkolnym i wakacyjnym;
 2. doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK pracowni szkolnych.

Dofinansowanie UE: 331 058,00 zł

W projekcie przewidziano realizację bezpłatnych zajęć dodatkowych:

 1. Spotkanie z królową - zajęcia z matematyki
 2. Przyrodnicze laboratorium
 3. Język angielski
 4. Język niemiecki
 5. Laboratorium kodowania
 6. Przedsiębiorczość z wykorzystaniem gier planszowych
 7. Projekt edukacyjny - przedstawienie dla społeczności szkolnej
 8. Wycieczka do Ogrodu Botanicznego w Powsinie
 9. Wycieczka do Narodowego Centrum Badań Jądrowych
 10. Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik
 11. Pokazy naukowe
 12. Laboratorium robotyki
 13. Laboratorium Kodowania
 14. Laboratorium Naukowe 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PROJEKTU OTRZYMAJĄ PAŃSTWO PODCZAS NAJBLIŻSZEGO ZEBRANIA Z RODZICAMI, TJ. 18 WRZEŚNIA.

Psycholog szkolny – Radosław Guz

Psycholog szkolny prowadzi poradnictwo i wsparcie psychologiczne dla uczniów, rodziców i nauczycieli w gabinecie psychologa (pokój 5a).

 

Godziny pracy psychologa szkolnego w roku szkolnym 2019/20:


poniedziałki – 800-1200
wtorki – 800-1200
środy – 1230-1630

czwartki – 800-1100
piątki – 830-1530

 

Zadania psychologa szkolnego:

 • dokonywanie diagnozy psychologicznej dzieci,
 • prowadzenie zajęć o charakterze psychoedukacyjnym,
 • interwencje doraźne,
 • prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych,
 • trening budowania poczucia własnej wartości dla uczniów,
 • prowadzenie zajęć z zakresu technik uczenia się,
 • wsparcie dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
 • wsparcie dzieci doznających niepowodzeń edukacyjnych.

Uczniowie i rodzice mogą liczyć na pomoc w rozwiązywaniu problemów, uzyskać fachową poradę lub informacje o innych instytucjach i organizacjach pomagających dzieciom i rodzinie.


We wtorek 17 listopada 2015 r. w hali MOSiR w Karczewie odbyły się Mistrzostwa gminy Karczew Szkół Podstawowych w koszykówce dziewcząt i chłopców. W turnieju wzięły udział szkoły z naszej gminy. Turniej został rozegrany systemem „każdy z każdym”. Walka była zacięta i pasjonująca. Wyniki zawodów przedstawiają się następująco: w kategorii dziewcząt - I miejsce SP Karczew, II miejsce SP Sobiekursk, III miejsce SP Glinki i IV miejsce SP Otwock Wielki ; w kategorii chłopców - I miejsce SP Karczew, II miejsce SP Sobiekursk, III miejsce SP Otwock Wielki i IV miejsce SP Glinki.

Czytaj więcej: Zwycięski dublet naszych koszykarzy

A4 Infociacho

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa nr 2 w Karczewie Rights Reserved.