foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły

Aktualności

Rozpoczęcie roku szkolnego dla klas I-VIII odbędzie się
w dn. 02.09.2019 r.
o godz. 10:15 w hali MOSiR.

UWAGA RODZICE!

Zapisy uczniów na obiady będą miały miejsce w dn. 29 sierpnia 2019 r. w godz. 7.00 - 11.00 na korytarzu szkolnym (nowa część szkoły).

SZANOWNI RODZICE

PRZYSZŁOROCZNYCH PIERWSZOKLASISTÓW!

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie informuje,

że w dniu 3 czerwca 2019 roku o godz. 1800

odbędzie się zebranie z rodzicami dzieci,

które w roku szkolnym 2019/20 rozpoczną naukę w klasie pierwszej.

Obecność obowiązkowa.

,,Nie liczy się to, ile posiadasz, a ile dajesz innym i jak się z nimi dzielisz.’’

Sentencja powyższa nawiązuje do szczytnego celu naszego Pikniku rodzinnego, jakim była zbiórka funduszy dla 8-letniego Maksa Bednarczyka - ucznia klasy II b - chorego na nowotwór złośliwy.

Na wstępie uroczystości Pani Dyrektor Katarzyna Radzik przywitała wszystkich przybyłych- w tym rodziców, uczniów i nauczycieli i życzyła dobrej zabawy. W gronie gości znalazł się Pan Burmistrz Michał Rudzki, który z sentymentem wspominał spędzone tu lata.

Czytaj więcej:  XIII Piknik  Rodzinny Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie 

SP2KARCZEW_piknik_25.05.2019

ZEBRANIE

Informujemy, że zebranie z rodzicami odbędzie się w dniu 15 maja 2019 r.

 • klasy I - III – godz. 1730
 • klasy IV – VII – godz. 1830

Serdecznie zapraszamy!

Szanowni Rodzice,
W związku z przystąpieniem Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie do ogólnopolskiego strajku nauczycieli od jutra tj. 8 kwietnia 2019 r. do odwołania, informuję Państwa, iż dyrektor będzie miał ograniczone możliwości zorganizowania opieki dla uczniów. W związku z powyższym zwracam się do Państwa z gorącą prośbą o zorganizowanie opieki swoim dzieciom we własnym zakresie.
Przypominam, że w trudnych sytuacjach mogą Państwo szukać pomocy w miejscach wyznaczonych przez Pana Burmistrza (szczegóły na stronie Urzędu Miasta w Karczewie), bądź w miarę możliwości w naszej placówce.
Bardzo dziękuję za zrozumienie w tej trudnej dla wszystkich sytuacji.

Z poważaniem,
Dyrektor Szkoły
Katarzyna Radzik

W dniu 14 marca br. roku odbyła się VI edycja Powiatowego Konkursu Poezji i Prozy Anglojęzycznej „Językiem Shakespeare’a”. Wzięli w niej udział uczniowie szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych z całego powiatu otwockiego. Konkurs odbywał się w trzech kategoriach: klasy 4-5, klasy 6-7 i klasy 8 z klasami 3 gimnazjum. Poziom konkursu był bardzo wysoki a rywalizacja zacięta. Naszą szkołę reprezentowało siedmiu uczniów, a byli między innymi: Maria Trzaskowska kl IVf, Wiktor Gmur kl VIIb, Zuzanna Skoczek kl Va, Daria Siciak kl Va, Laura Olpińska kl Va, Anna Krzyżanowska kl VIIc i Sekou Toure kl VIIb.

Czytaj więcej: Powiatowy Konkurs Poezji i Prozy Anglojęzycznej "Językiem Shakespeare'a"

Szanowni Rodzice przyszłorocznych pierwszoklasistów!

W terminie 18 lutego - 8 marca 2019 r. odbędzie się rekrutacja do klas pierwszych 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie.

 1. Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły* składają do sekretariatu Zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie do Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie.
  2. Rodzice dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły* składają:
      1) Wniosek o przyjęcie dziecka zamieszkałego poza obwodem do Szkoły Podstawowej nr 2,
      2) Oświadczenia stanowiące załączniki nr 1, 2 i 3 do Uchwały Rady Miejskiej nr LI/461/2018
          z dnia 13 lutego 2018 r., potwierdzające spełnianie kryteriów,
      3) po zakwalifikowaniu się dziecka – Oświadczenie woli stanowiące załącznik nr 3 do
          Zasad rekrutacji. Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostanie
          wywieszona na tablicy ogłoszeń w szkole do dn. 18 marca.

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w szkole
25 marca.
Formularze można pobrać z sekretariatu szkoły oraz ze strony internetowej.
Prosimy o zapoznanie się z Zasadami rekrutacji do klasy pierwszej, dostępnymi na tablicy ogłoszeń w szkole oraz na stronie internetowej.

*obwody szkolne określa Uchwała LIII/476/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21 marca 2018 r.

A4 Infociacho

Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa nr 2 w Karczewie Rights Reserved.