foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły

Aktualności

Szanowni Rodzice!

Ministerstwo Edukacji Narodowej (pismo MEN z dnia 1 października 2018 r., znak: DWKI-WPB.5013.22.2018.BN) informuje, że obecne przepisy prawa nie upoważniają dyrektora szkoły, jak również innych organów szkoły, do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz uczniów. Także rady rodziców nie mają upoważnienia prawnego do zawierania jakichkolwiek umów, w tym umów ubezpieczenia grupowego NNW.

W związku z powyższym, od roku szkolnego 2019/20, zainteresowani rodzice będą indywidualnie i we własnym zakresie ubezpieczać swoje dzieci. Umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolna.

Aktualna umowa ubezpieczenia obowiązuje do 31.08.2019 r.

Poniżej podajemy linki do ofert ubezpieczenia indywidualnego, jakie wpłynęły do szkoły:

,,Nie liczy się to, ile posiadasz, a ile dajesz innym i jak się z nimi dzielisz.’’

Sentencja powyższa nawiązuje do szczytnego celu naszego Pikniku rodzinnego, jakim była zbiórka funduszy dla 8-letniego Maksa Bednarczyka - ucznia klasy II b - chorego na nowotwór złośliwy.

Na wstępie uroczystości Pani Dyrektor Katarzyna Radzik przywitała wszystkich przybyłych- w tym rodziców, uczniów i nauczycieli i życzyła dobrej zabawy. W gronie gości znalazł się Pan Burmistrz Michał Rudzki, który z sentymentem wspominał spędzone tu lata.

Czytaj więcej:  XIII Piknik  Rodzinny Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie 

A4 Infociacho

Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa nr 2 w Karczewie Rights Reserved.