foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły

Aktualności

Szanowni Rodzice przyszłorocznych pierwszoklasistów!

W terminie 05-28 marca 2018 r. odbędą się zapisy dzieci do klas pierwszych
Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie
.

Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły* składają do sekretariatu jedynie Zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie do Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie.

Rodzice dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły* składają:

  1. Wniosek o przyjęcie dziecka zamieszkałego poza obwodem do Szkoły Podstawowej nr 2,
  2. Oświadczenia stanowiące załączniki nr 1, 2 i 3 do Uchwały Rady Miejskiej nr LI/461/2018
    z dnia 13 lutego 2018 r., potwierdzające spełnianie kryteriów.

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w szkole do dn. 12 kwietnia 2018 r.
W terminie 12-20 kwietnia 2018 r. Rodzice zakwalifikowanych kandydatów
składają w sekretariacie Oświadczenie woli uczęszczania dziecka do Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie.

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w szkole 27 kwietnia 2018 r.
Formularze można pobrać z sekretariatu szkoły oraz ze strony internetowej.

Prosimy o zapoznanie się z Zasadami rekrutacji do klasy pierwszej,
dostępnymi na tablicy ogłoszeń w szkole oraz na stronie internetowej.

*obwody szkolne określa Uchwała Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 lutego 2018 r.

Stowarzyszenie LGD Natura i Kultura zaprosiło do udziału w VI edycji Konkursu na Korowód Kolędowy, który odbył się w MGOK w Karczewie 20.01.2017 r. Celem konkursu było przygotowanie i zaprezentowanie przez grupy kolędnicze programu artystycznego związanego z kolędowaniem w okresie bożonarodzeniowym.

Czytaj więcej: Korowód Kolędowy 2017

A4 Infociacho

Copyright © 2018 Szkoła Podstawowa nr 2 w Karczewie Rights Reserved.