Lp Kod Opis, lokalizacja i wyliczenia Jm. Ilości składowe Razem
1
45261210-9
CPV
Wykonywanie pokryć dachowych
     
           
1.1
KNR-I 0-22
0528-0100
wycena własna
Przygotowanie podłoża do renowacji starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej
m2
  208,461
    14,36*9,67
m2
138,861
 
    6,96*10
m2
69,600
 
1.2
KNR-I 0-22
0528-0200
wycena własna
Krycie starych dachów papą termozgrzewalną 1 x papa wentylacyjna i 1x papa nawierzchniowa
m2
  208,461
    14,36*9,67
m2
138,861
 
    6,96*10
m2
69,600
 
1.3
KNR 4-01
0535-0800
wycena własna
Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp.z blachy nie nadającej
się do użytku
m2
  56,950
    (14,76+10,07)*2*(0,55+0,2)
m2
37,245
 
    6,96*2*(0,55+0,2)
m2
10,440
 
    (6,96+1,0+1,5*2+0,8)*0,25
m2
2,940
 
    2,2*0,25*10
m2
5,500
 
    1,1*0,25*3
m2
0,825
 
1.4
KNR 4-01
0535-0400
wycena własna
Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku
m
  70,540
    14,76*2+10,07*2+6,96*3
m
70,540
 
1.5
KNR 4-01
0535-0600
wycena własna
Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
m
  25,700
    4,8*4+3,25*2
m
25,700
 
1.6
NNRNKB 2-02U
0541-0200
wycena własna
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm (Orgbud W-wa)
m2
  67,014
    (14,76+10,07)*2*(0,65+0,2)
m2
42,211
 
    6,96*2*(0,65+0,2)
m2
11,832
 
    (6,96+1,0+1,5*2+0,8)*0,35
m2
4,116
 
    2,2*0,35*10
m2
7,700
 
    1,1*0,35*3
m2
1,155
 
1.7
NNRNKB 2-02U
0546-0100
wycena własna
Montaż rynien dachowych półokrągłych z polichlorku winylu o średnicy 125 mm (Orgbud W-wa)
m
  70,540
    70,54
m
70,540
 
1.8
NNRNKB 2-02U
0546-0300
wycena własna
Montaż narożników przy rynnach dachowych półokrągłych z polichlorku winylu o średnicy 125 mm
łączonych na klej (Orgbud W-wa)
szt.
  4,000
    4
szt.
4,000
 
1.9
NNRNKB 2-02U
0546-0200
wycena własna
Montaż lejów spustowych przy rynnach dachowych półokrągłych z polichlorku winylu o średnicy 125 mm
łączonych na klej (Orgbud W-wa)
szt.
  6,000
    6
szt.
6,000
 
1.10
NNRNKB 2-02U
0550-0300
wycena własna
Montaż rur spustowych okrągłych o średnicy 100 mm z polichlorku winylu (Orgbud W-wa)
m
  25,700
    25,7
m
25,700
 
1.11
KNR 2-02
0613-0100
wycena własna
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome,z wełny mineralnej z płyt klejonych lepikiem asfaltowym na
gorąco do podłoża betonowego. wełna o grubości 10cm i gęstości min 150kg/m3
m2
  208,461
    208,461
m2
208,461
 
1.12
KNR-O 9-13
0102-0500
wycena własna
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi , dodatkowe zamocowanie płyt kołkami do ścian z
gazobetonu analogia mocowanie płyt z wełny mineralnej
m2
  208,461
    208,461
m2
208,461
 
2
45321000-3
CPV
Izolacja cieplna
     
           
2.1
KNR-O 9-13
0101-0200
wycena własna
Oczyszczenie podłoża pod bezspoinowy system dociepleń poprzez zmycie ręczne ze spłukaniem
m2
  269,746
    (14,36*2+9,67)*4,8
m2
184,272
 
    6,6*2*3,25
m2
42,900
 
    9,67*1,05
m2
10,154
 
    (14,76+10,7+6,96)*2*0,5
m2
32,420
 
2.2
KNR-O 9-13
0101-0300
wycena własna
Oczyszczenie podłoża pod bezspoinowy system dociepleń . Wyrównanie powierzchni zaprawą wyrównującą
grub. 3 mm
m2
  269,746
    269,746
m2
269,746
 
2.3
KNR-O 9-13
0102-0100
Ocieplenie ścian płytami styropianowymi. Zamocowanie listwy cokołowej
m
  52,590
    14,36*2+9,67+6,6*2+1,0
m
52,590
 
2.4
KNR-O 9-13
0102-0200
wycena własna
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie płyt na ścianach
m2
  269,746
    269,746
m2
269,746
 
2.5
KNR-O 9-13
0102-0300
wycena własna
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie płyt na ościeżach
m2
  30,135
    ((2,3*2+2,1)*10+(0,6*2+0,9*3)+(1,2+2,1*2)+(0,9+2,0*2)*2)*0,35
m2
30,135
 
2.6
KNR-O 9-13
0102-0500
wycena własna
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi , dodatkowe zamocowanie płyt kołkami do ścian z
gazobetonu
m2
  269,746
    269,746
m2
269,746
 
2.7
KNR-O 9-13
0102-0700
wycena własna
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie warstwy siatki na ścianach
m2
  269,746
    269,746
m2
269,746
 
2.8
KNR-O 9-13
0102-0800
wycena własna
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie warstwy siatki na ościeżach
m2
  30,135
    ((2,3*2+2,1)*10+(0,6*2+0,9*3)+(1,2+2,1*2)+(0,9+2,0*2)*2)*0,35
m2
30,135
 
2.9
KNR-O 9-13
0102-0900
wycena własna
Ocieplenie ścian płytami styropianowymi. Ochrona narożników wypukłych kątownikami
m
  107,700
    4,8*4+(2,3*2+2,1)*10+(0,6*2+0,9)*3+1,2+2,1*2+0,9*2+2,0*4
m
107,700
 
2.10
KNR-O 9-13
0202-0100
wycena własna
Wykonanie ręczne wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z tynku mineralnego "Baranek" na uprzednio
przygotowanym podłożu. Zagruntowanie powierzchni emulsją gruntującą
m2
  269,746
    269,746
m2
269,746
 
2.11
KNR-O 9-13
0202-0200
wycena własna
Wykonanie ręczne wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z białego tynku mineralnego "Baranek" na
uprzednio przygotowanym podłożu, na ścianach płaskich o uziarnieniu 1,5 mm
m2
  269,746
    269,746
m2
269,746
 
2.12
KNR-O 9-13
0202-0600
wycena własna
Wykonanie ręczne wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z białego tynku mineralnego "Baranek" na
uprzednio przygotowanym podłożu, na ościeżach o szerokości ponad 15 cm do 30 cm, o uziarnieniu 1,5 mm
m2
  30,135
    30,135
m2
30,135
 
2.13
KNR 2-02
1604-0100
wycena własna
Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m.
m2
  269,746
    269,746
m2
269,746
 
2.14
KNR 4-01
0212-0100
wycena własna
Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm opaska wokół budynku
m3
  2,698
    (14,36+0,36+6,6+9,67+14,36+1,0+6,6+0,5+0,5)*0,5*0,1
m3
2,698
 
2.15
KNR 4-01
0213-0100
wycena własna
Wykonanie opaski betonowej przy budynku o szerokości 50 cm,grubości 15 cm i wierzchnią warstwą
grubości 2 cm na podłożu gruntowym
m2
  26,975
    (14,36+0,36+6,6+9,67+14,36+1,0+6,6+0,5+0,5)*0,5
m2
26,975
 
2.16
KNR 4-01
0108-1800
wycena własna
Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji gruzobetonowych
i żużlobetonowych na odległość do 1 km
m3
  7,073
    2,698+(157,06+280,446)*0,01
m3
7,073
 
2.17
KNR 4-01
0108-2000
wycena własna
Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji na każdy 1 km,
bez względu na rodzaj konstrukcji
Krotność=5
m3
  7,073
    7,073
m3
7,073
 
3
45432114-6
CPV
Roboty w zakresie podłóg drewnianych
     
           
3.1
N.Z. 4-01U
0007-0200
wycena własna
Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczułek,o powierzchni ponad 8 m2 (zeszyt 7-8/95)
m2
  128,520
    128,52
m2
128,520
 
3.2
NNRNKB 2-02U
1135-0403
wycena własna
Lakierowanie posadzek wraz z cokołami lakierem poliuretanowym na drewno (Orgbud W-wa) 1x
podkładowy i 2x nawierzchniowy lakier antypoślizgowy
m2
  132,518
    128,52
m2
128,520
 
    39,98*0,1
m2
3,998
 
3.3
KNR 4-01
0338-0300
wycena własna
Wykucie bruzd pionowych o głębokości i szerokości 1/2 x 1/2 cegły w ścinach na zaprawie wapiennej
m
  2,000
    0,5*4
m
2,000
 
3.4
KNR 4-01
0322-0200
wycena własna
Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł
szt.
  4,000
    4
szt.
4,000
 
3.5
KNR 4-01
0323-0100
wycena własna
Zamurowanie przebić w ścianach o grubości 1/4 cegły. Zaprawa z wapna suchogaszonego
szt.
  4,000
    4
szt.
4,000
 
3.6
KNR 4-01
0705-0201
wycena własna
Wykonanie pasów szer.do 30cm z tynku kat.III na zapr.z wapna suchogasz.na murach z cegieł lub
ścianach bet.pokryw.bruzdy uprzednio zamur.cegłami lub dachówkami
m
  2,000
    2
m
2,000
 
3.7
KNR 4-01
0815-0700
wycena własna
Wymiana cokołów o przekroju 2x10 cm
m
  39,980
    (11,64+8,95)*2-1,2*2+0,3*4
m
39,980
 
3.8
KNR 4-01
1207-0200
wycena własna
Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm analogia malowanie linii
boisk
m
  123,000
    123
m
123,000
 
3.9
wycena własna
Wymiana drabinek gimnastycznych 250x76cm
szt.
  20,000
    20
szt.
20,000
 
4
45316000-5
CPV
Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
     
           
4.1
KNNR-W 9
0201-0200
wycena własna
Wymiana tablicy rozdzielczej o powierzchni ponad 0,5 m2
szt.
  1,000
    1
szt.
1,000
 
4.2
KNNR-W 9
0208-0100
wycena własna
Wymiana wyposażenia rozdzielnic modułowych, rodzaj elementu - szyna nośna
szt.
  3,000
    3
szt.
3,000
 
4.3
KNNR-W 9
0207-0100
wycena własna
Wymiana wyłącznika nadprądowego 1-bieg. w rozdzielnicach modułowych S 191 B25A
szt.
  3,000
    3
szt.
3,000
 
4.4
KNNR-W 9
0207-0100
wycena własna
Wymiana wyłącznika nadprądowego 1-bieg. w rozdzielnicach modułowych S 191 B20A
szt.
  1,000
    1
szt.
1,000
 
4.5
KNNR-W 9
0207-0100
wycena własna
Wymiana wyłącznika nadprądowego 1-bieg. w rozdzielnicach modułowych S 191 B10A
szt.
  1,000
    1
szt.
1,000
 
4.6
KNNR-W 9
0402-0500
wycena własna
Demontaż gniazda instalacyjnego wtykowego nieuszczelnionego podtynkowego lub natynkowego
100 szt.
  0,030
    0,03
100 szt.
0,030
 
4.7
KNNR-W 9
0402-0100
wycena własna
Wymiana gniazda instalacyjnego wtykowego nieuszczelnionego podtynkowego 16A+N+PE
100 szt.
  0,030
    0,03
100 szt.
0,030
 
4.8
KNNR-W 9
0501-0200
wycena własna
Wymiana zawieszanych, przykręcanych opraw świetlówkowych do 3x40 W OWF - 2x36W
szt.
  4,000
    4
szt.
4,000
 
4.9
KNNR-W 9
0501-0300
wycena własna
Wymiana zawieszanych, przykręcanych opraw świetlówkowych do 4x40 W analogia THB375 3xTL-D58W
szt.
  6,000
    6
szt.
6,000
 
4.10
KNNR-W 9
0401-0100
wycena własna
Wymiana łączników instalacyjnych nieuszczelnionych podtynkowych - wyłącznika, przełącznika
1-biegunowego
100 szt.
  0,020
    0,02
100 szt.
0,020
 
4.11
KNNR-W 9
0401-0200
wycena własna
Wymiana łączników instalacyjnych nieuszczelnionych podtynkowych - przełącznika schodowego
krzyżowego
100 szt.
  0,010
    0,01
100 szt.
0,010
 
4.12
KNNR-W 9
0404-0200
wycena własna
Wymiana puszek instalacyjnych podtynkowych, natynkowych o średnicy ponad 60 mm
100 szt.
  0,012
    0,012
100 szt.
0,012
 
4.13
KNNR-W 9
0301-0101
wycena własna
Wymiana przewodu płaskiego YDYp3x2,5
100 m
  0,670
    0,67
100 m
0,670
 
4.14
KNNR-W 9
0301-0101
wycena własna
Wymiana przewodu płaskiego YDYp3x1,5
100 m
  1,160
    1,16
100 m
1,160
 
4.15
KNNR-W 9
1201-0200
wycena własna
Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej,
pomiar pierwszy
pkt pomiar
  10,000
    10
pkt pomiar
10,000
 
4.16
KNNR-W 9
1201-0300
wycena własna
Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej, każdy
następny w pomieszczeniu
pkt pomiar
  30,000
    30
pkt pomiar
30,000
 
4.17
KNNR-W 9
1202-0500
wycena własna
Sprawdzenie stanu technicznego instalacji elektrycznych, rodzaj obwodów elektrycznych - obwód instalacji
odbiorczej oświetleniowy, pomiar pierwszy
pomiar
  2,000
    2
pomiar
2,000
 
4.18
KNNR-W 9
1202-0600
wycena własna
Sprawdzenie stanu technicznego instalacji elektrycznych, rodzaj obwodów elektrycznych - obwód instalacji
odbiorczej oświetleniowy, pomiar następny
pomiar
  4,000
    4
pomiar
4,000
 
4.19
KNNR-W 9
1202-0700
wycena własna
Sprawdzenie stanu technicznego instalacji elektrycznych, rodzaj obwodów elektrycznych - obwód instalacji
odbiorczej gniazd 1-faz., pomiar pierwszy
pomiar
  3,000
    3
pomiar
3,000
 
4.20
KNNR-W 9
1202-0800
wycena własna
Sprawdzenie stanu technicznego instalacji elektrycznych, rodzaj obwodów elektrycznych - obwód instalacji
odbiorczej gniazd 1-faz., pomiar następny
pomiar
  6,000
    6
pomiar
6,000
 
4.21
KNNR-W 9
1102-0100
wycena własna
Powiększenie wnęki w podłożu gazobetonowym pod rozdzielnice elektryczne
dm3
  37,500
    5*5*1,5
dm3
37,500
 
4.22
KNNR-W 9
1101-0101
wycena własna
Uzupełnienie tynków zwykłych III kategorii pasami pokrywającymi bruzdy o szerokości do 10 cm. Zaprawa z
wapna gaszonego
m
  183,000
    116+67
m
183,000
 
4.23
KNR 4-01
0702-0100
wycena własna
Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej,pasami o szerokości do 15 cm
m
  183,000
    183
m
183,000
 
5
45442110-1
CPV
Malowanie budynków
     
           
5.1
KNR 4-01
0713-0201
wycena własna
Przetarcie wapnem suchogaszonym istniejących tynków wewnętrznych na stropach,biegach i spocznikach
ze zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet
m2
  157,060
    128,52+28,54
m2
157,060
 
5.2
KNR 4-01
0713-0301
wycena własna
Przetarcie wapnem suchogaszonym istniejących tynków wewnętrznych na ścianach nie malowanych lub nie
pokrytych tapetą
m2
  280,446
    (8,95+14,36)*2*4,52
m2
210,722
 
    (6,6*2+4,45+2,56)*3,45
m2
69,724
 
5.3
KNR 4-01
1204-0100
wycena własna
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
m2
  157,060
    157,060
m2
157,060
 
5.4
KNR 4-01
1206-0401
wycena własna
Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbą ftalową z jednokrotnym szpachlowaniem
m2
  241,037
    (8,95+14,36)*2*4,52
m2
210,722
 
    (6,6*2+4,45+2,56)*1,5
m2
30,315
 
5.5
KNR 4-01
1204-0200
wycena własna
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
m2
  39,409
    (6,6*2+4,45+2,56)*1,95
m2
39,409
 
5.6
KNR 2-02
1605-0200
wycena własna
Rusztowania wewnętrzne rurowe,jednopomostowe do robót wykonywanych na sufitach o wysokości do 5 m.
m2
  128,520
    128,52
m2
128,520
 
5.7
KNR 4-01
1209-1000
wycena własna
Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej,ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0
m2,uprzednio malowanej
m2
  8,250
    1,5*2,0*2,75
m2
8,250
 
5.8
KNR 4-01
1212-1800
wycena własna
Jednokrotne malowanie grzejników radiatorowych
m2
  15,000
    0,6*25
m2
15,000
 
6
45421000-4
CPV
Roboty w zakresie stolarki budowlanej
     
           
6.1
KNR-I 0-19
0931-0810
wycena własna
Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe obsadzone na kotwach stal.oszklone na
budowie szybami zespolonymi dwukomorowymi 3-szybowymi
m2
  6,300
    2,10*1,5*2
m2
6,300
 
6.2
KNR 4-01
0707-0501
wycena wasna
Wykonanie tynków uzupełniających kat.III zaprawą z wapna suchogasz.na podłożu z cegieł lub bet.na
stykach murów z oścież,opaskami,listwami i cokołami podłogow.
m
  11,400
    (2,10*2+1,5)*2
m
11,400