Lp Kod Opis Jm. Ilość robót Cena jedn. roboty [zł] Wartość [zł]
1
45261210-9
CPV
Wykonywanie pokryć dachowych
       
1.1
KNR-I 0-22 0528-0100
wycena własna
Przygotowanie podłoża do renowacji starych dachów krytych papą przy użyciu papy
termozgrzewalnej
m2
208,461
   
1.2
KNR-I 0-22 0528-0200
wycena własna
Krycie starych dachów papą termozgrzewalną 1 x papa wentylacyjna i 1x papa
nawierzchniowa
m2
208,461
   
1.3
KNR 4-01 0535-0800
wycena własna
Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp.z
blachy nie nadającej się do użytku
m2
56,950
   
1.4
KNR 4-01 0535-0400
wycena własna
Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku
m
70,540
   
1.5
KNR 4-01 0535-0600
wycena własna
Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
m
25,700
   
1.6
NNRNKB 2-02U 0541-0200
wycena własna
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm
(Orgbud W-wa)
m2
67,014
   
1.7
NNRNKB 2-02U 0546-0100
wycena własna
Montaż rynien dachowych półokrągłych z polichlorku winylu o średnicy 125 mm
(Orgbud W-wa)
m
70,540
   
1.8
NNRNKB 2-02U 0546-0300
wycena własna
Montaż narożników przy rynnach dachowych półokrągłych z polichlorku winylu o
średnicy 125 mm łączonych na klej (Orgbud W-wa)
szt.
4,000
   
1.9
NNRNKB 2-02U 0546-0200
wycena własna
Montaż lejów spustowych przy rynnach dachowych półokrągłych z polichlorku winylu o
średnicy 125 mm łączonych na klej (Orgbud W-wa)
szt.
6,000
   
1.10
NNRNKB 2-02U 0550-0300
wycena własna
Montaż rur spustowych okrągłych o średnicy 100 mm z polichlorku winylu (Orgbud
W-wa)
m
25,700
   
1.11
KNR 2-02 0613-0100
wycena własna
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome,z wełny mineralnej z płyt klejonych
lepikiem asfaltowym na gorąco do podłoża betonowego. wełna o grubości 10cm i
gęstości min 150kg/m3
m2
208,461
   
1.12
KNR-O 9-13 0102-0500
wycena własna
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi , dodatkowe zamocowanie płyt
kołkami do ścian z gazobetonu analogia mocowanie płyt z wełny mineralnej
m2
208,461
   
2
45321000-3
CPV
Izolacja cieplna
       
2.1
KNR-O 9-13 0101-0200
wycena własna
Oczyszczenie podłoża pod bezspoinowy system dociepleń poprzez zmycie ręczne ze
spłukaniem
m2
269,746
   
2.2
KNR-O 9-13 0101-0300
wycena własna
Oczyszczenie podłoża pod bezspoinowy system dociepleń . Wyrównanie powierzchni
zaprawą wyrównującą grub. 3 mm
m2
269,746
   
2.3
KNR-O 9-13 0102-0100
Ocieplenie ścian płytami styropianowymi. Zamocowanie listwy cokołowej
m
52,590
   
2.4
KNR-O 9-13 0102-0200
wycena własna
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie płyt na ścianach
m2
269,746
   
2.5
KNR-O 9-13 0102-0300
wycena własna
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie płyt na ościeżach
m2
30,135
   
2.6
KNR-O 9-13 0102-0500
wycena własna
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi , dodatkowe zamocowanie płyt
kołkami do ścian z gazobetonu
m2
269,746
   
2.7
KNR-O 9-13 0102-0700
wycena własna
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie warstwy siatki na
ścianach
m2
269,746
   
2.8
KNR-O 9-13 0102-0800
wycena własna
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie warstwy siatki na
ościeżach
m2
30,135
   
2.9
KNR-O 9-13 0102-0900
wycena własna
Ocieplenie ścian płytami styropianowymi. Ochrona narożników wypukłych kątownikami
m
107,700
   
2.10
KNR-O 9-13 0202-0100
wycena własna
Wykonanie ręczne wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z tynku mineralnego
"Baranek" na uprzednio przygotowanym podłożu. Zagruntowanie powierzchni emulsją
gruntującą
m2
269,746
   
2.11
KNR-O 9-13 0202-0200
wycena własna
Wykonanie ręczne wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z białego tynku
mineralnego "Baranek" na uprzednio przygotowanym podłożu, na ścianach płaskich o
uziarnieniu 1,5 mm
m2
269,746
   
2.12
KNR-O 9-13 0202-0600
wycena własna
Wykonanie ręczne wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z białego tynku
mineralnego "Baranek" na uprzednio przygotowanym podłożu, na ościeżach o
szerokości ponad 15 cm do 30 cm, o uziarnieniu 1,5 mm
m2
30,135
   
2.13
KNR 2-02 1604-0100
wycena własna
Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m.
m2
269,746
   
2.14
KNR 4-01 0212-0100
wycena własna
Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm
opaska wokół budynku
m3
2,698
   
2.15
KNR 4-01 0213-0100
wycena własna
Wykonanie opaski betonowej przy budynku o szerokości 50 cm,grubości 15 cm i
wierzchnią warstwą grubości 2 cm na podłożu gruntowym
m2
26,975
   
2.16
KNR 4-01 0108-1800
wycena własna
Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi wg rodzaju rozbieranych
konstrukcji gruzobetonowych i żużlobetonowych na odległość do 1 km
m3
7,073
   
2.17
KNR 4-01 0108-2000
wycena własna
Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi wg rodzaju rozbieranych
konstrukcji na każdy 1 km, bez względu na rodzaj konstrukcji
Krotność=5
m3
7,073
   
3
45432114-6
CPV
Roboty w zakresie podłóg drewnianych
       
3.1
N.Z. 4-01U 0007-0200
wycena własna
Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczułek,o powierzchni ponad 8 m2
(zeszyt 7-8/95)
m2
128,520
   
3.2
NNRNKB 2-02U 1135-0403
wycena własna
Lakierowanie posadzek wraz z cokołami lakierem poliuretanowym na drewno (Orgbud
W-wa) 1x podkładowy i 2x nawierzchniowy lakier antypoślizgowy
m2
132,518
   
3.3
KNR 4-01 0338-0300
wycena własna
Wykucie bruzd pionowych o głębokości i szerokości 1/2 x 1/2 cegły w ścinach na
zaprawie wapiennej
m
2,000
   
3.4
KNR 4-01 0322-0200
wycena własna
Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł
szt.
4,000
   
3.5
KNR 4-01 0323-0100
wycena własna
Zamurowanie przebić w ścianach o grubości 1/4 cegły. Zaprawa z wapna
suchogaszonego
szt.
4,000
   
3.6
KNR 4-01 0705-0201
wycena własna
Wykonanie pasów szer.do 30cm z tynku kat.III na zapr.z wapna suchogasz.na murach
z cegieł lub ścianach bet.pokryw.bruzdy uprzednio zamur.cegłami lub dachówkami
m
2,000
   
3.7
KNR 4-01 0815-0700
wycena własna
Wymiana cokołów o przekroju 2x10 cm
m
39,980
   
3.8
KNR 4-01 1207-0200
wycena własna
Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm
analogia malowanie linii boisk
m
123,000
   
3.9
wycena własna
Wymiana drabinek gimnastycznych 250x76cm
szt.
20,000
   
4
45316000-5
CPV
Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
       
4.1
KNNR-W 9 0201-0200
wycena własna
Wymiana tablicy rozdzielczej o powierzchni ponad 0,5 m2
szt.
1,000
   
4.2
KNNR-W 9 0208-0100
wycena własna
Wymiana wyposażenia rozdzielnic modułowych, rodzaj elementu - szyna nośna
szt.
3,000
   
4.3
KNNR-W 9 0207-0100
wycena własna
Wymiana wyłącznika nadprądowego 1-bieg. w rozdzielnicach modułowych S 191 B25A
szt.
3,000
   
4.4
KNNR-W 9 0207-0100
wycena własna
Wymiana wyłącznika nadprądowego 1-bieg. w rozdzielnicach modułowych S 191 B20A
szt.
1,000
   
4.5
KNNR-W 9 0207-0100
wycena własna
Wymiana wyłącznika nadprądowego 1-bieg. w rozdzielnicach modułowych S 191 B10A
szt.
1,000
   
4.6
KNNR-W 9 0402-0500
wycena własna
Demontaż gniazda instalacyjnego wtykowego nieuszczelnionego podtynkowego lub
natynkowego
100 szt.
0,030
   
4.7
KNNR-W 9 0402-0100
wycena własna
Wymiana gniazda instalacyjnego wtykowego nieuszczelnionego podtynkowego
16A+N+PE
100 szt.
0,030
   
4.8
KNNR-W 9 0501-0200
wycena własna
Wymiana zawieszanych, przykręcanych opraw świetlówkowych do 3x40 W OWF -
2x36W
szt.
4,000
   
4.9
KNNR-W 9 0501-0300
wycena własna
Wymiana zawieszanych, przykręcanych opraw świetlówkowych do 4x40 W analogia
THB375 3xTL-D58W
szt.
6,000
   
4.10
KNNR-W 9 0401-0100
wycena własna
Wymiana łączników instalacyjnych nieuszczelnionych podtynkowych - wyłącznika,
przełącznika 1-biegunowego
100 szt.
0,020
   
4.11
KNNR-W 9 0401-0200
wycena własna
Wymiana łączników instalacyjnych nieuszczelnionych podtynkowych - przełącznika
schodowego krzyżowego
100 szt.
0,010
   
4.12
KNNR-W 9 0404-0200
wycena własna
Wymiana puszek instalacyjnych podtynkowych, natynkowych o średnicy ponad 60 mm
100 szt.
0,012
   
4.13
KNNR-W 9 0301-0101
wycena własna
Wymiana przewodu płaskiego YDYp3x2,5
100 m
0,670
   
4.14
KNNR-W 9 0301-0101
wycena własna
Wymiana przewodu płaskiego YDYp3x1,5
100 m
1,160
   
4.15
KNNR-W 9 1201-0200
wycena własna
Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych
płaszczyzny roboczej, pomiar pierwszy
pkt pomiar
10,000
   
4.16
KNNR-W 9 1201-0300
wycena własna
Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych
płaszczyzny roboczej, każdy następny w pomieszczeniu
pkt pomiar
30,000
   
4.17
KNNR-W 9 1202-0500
wycena własna
Sprawdzenie stanu technicznego instalacji elektrycznych, rodzaj obwodów
elektrycznych - obwód instalacji odbiorczej oświetleniowy, pomiar pierwszy
pomiar
2,000
   
4.18
KNNR-W 9 1202-0600
wycena własna
Sprawdzenie stanu technicznego instalacji elektrycznych, rodzaj obwodów
elektrycznych - obwód instalacji odbiorczej oświetleniowy, pomiar następny
pomiar
4,000
   
4.19
KNNR-W 9 1202-0700
wycena własna
Sprawdzenie stanu technicznego instalacji elektrycznych, rodzaj obwodów
elektrycznych - obwód instalacji odbiorczej gniazd 1-faz., pomiar pierwszy
pomiar
3,000
   
4.20
KNNR-W 9 1202-0800
wycena własna
Sprawdzenie stanu technicznego instalacji elektrycznych, rodzaj obwodów
elektrycznych - obwód instalacji odbiorczej gniazd 1-faz., pomiar następny
pomiar
6,000
   
4.21
KNNR-W 9 1102-0100
wycena własna
Powiększenie wnęki w podłożu gazobetonowym pod rozdzielnice elektryczne
dm3
37,500
   
4.22
KNNR-W 9 1101-0101
wycena własna
Uzupełnienie tynków zwykłych III kategorii pasami pokrywającymi bruzdy o szerokości
do 10 cm. Zaprawa z wapna gaszonego
m
183,000
   
4.23
KNR 4-01 0702-0100
wycena własna
Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej,pasami o szerokości do 15 cm
m
183,000
   
5
45442110-1
CPV
Malowanie budynków
       
5.1
KNR 4-01 0713-0201
wycena własna
Przetarcie wapnem suchogaszonym istniejących tynków wewnętrznych na
stropach,biegach i spocznikach ze zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet
m2
157,060
   
5.2
KNR 4-01 0713-0301
wycena własna
Przetarcie wapnem suchogaszonym istniejących tynków wewnętrznych na ścianach nie
malowanych lub nie pokrytych tapetą
m2
280,446
   
5.3
KNR 4-01 1204-0100
wycena własna
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
m2
157,060
   
5.4
KNR 4-01 1206-0401
wycena własna
Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbą ftalową z jednokrotnym
szpachlowaniem
m2
241,037
   
5.5
KNR 4-01 1204-0200
wycena własna
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
m2
39,409
   
5.6
KNR 2-02 1605-0200
wycena własna
Rusztowania wewnętrzne rurowe,jednopomostowe do robót wykonywanych na sufitach
o wysokości do 5 m.
m2
128,520
   
5.7
KNR 4-01 1209-1000
wycena własna
Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej,ścianek i szafek o powierzchni
ponad 1,0 m2,uprzednio malowanej
m2
8,250
   
5.8
KNR 4-01 1212-1800
wycena własna
Jednokrotne malowanie grzejników radiatorowych
m2
15,000
   
6
45421000-4
CPV
Roboty w zakresie stolarki budowlanej
       
6.1
KNR-I 0-19 0931-0810
wycena własna
Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe obsadzone na
kotwach stal.oszklone na budowie szybami zespolonymi dwukomorowymi 3-szybowymi
m2
6,300
   
6.2
KNR 4-01 0707-0501
wycena wasna
Wykonanie tynków uzupełniających kat.III zaprawą z wapna suchogasz.na podłożu z
cegieł lub bet.na stykach murów z oścież,opaskami,listwami i cokołami podłogow.
m
11,400
   

Wartość kosztorysu: 0,00zł
Podatek VAT (VAT) = 22%WK 0,00zł
Wartość końcowa kosztorysu: 0,00zł